Počelo godišnje zasedanje najvišeg kineskog tela za političko savetovanje

Cetvrtak , 2021-03-04 | 14:09:27
Više od 2.100 učesnika u prisustvu državnog i partijskog vrha okupilo se danas u Pekingu na godišnjem zasedanju Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta na kom će raspravljati  o izgradnji nove razvojne strukture, izgradnji mirne Kine, revitalizaciji sela, reagovanju na starenje populacije, što ranijem pokretanju novih nacionalnih projekata u oblasti nauke i tehnologije.

Kako je prenela Kineska medijska grupa (CMG) najviše kinesko političko savetodavno telo u narednih nedelju dana diskutovaće i o izgradnji visokokvalitetnog obrazovnog sistema, unapredjenju zapošljavanja etničkih grupa, celishodnoj realizaciji cilja ugljenične neutralnosti i jačanju zaštite državnog javnog zdravstva. 

Učesnici će razmatrati izveštaj o radu Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta i izveštaj o podnetim predlozima i prisustvovati zasedanju Svekineskog narodnog kongresa, saslušati i raspravljati o izveštaju o radu Vlade, nacrtu 14. petogodišnjeg plana i dugoročnim vizijama za 2035. godinu, ali će i dati predloge o najvažnijim pitanjima tokom 14. petogodišnjeg plana.

Otvaranju skupa su prisustvovali kineski partijski i državni rukovodioci na čelu sa predsednikom Kine, generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednikom Centralne vojne komisije Si Djinpingom.

Osvrćući se na prethodnu godinu,  predsednik Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta Vang Jang izjavio je da je Savet s ozbiljnošću ispunjavao obaveze u koordinaciji prevencije epidemije korona virusa sa ekonomskim i društvenim razvojem, efikasnom primenom raznih oblika konsultacija, koristeći prednosti interneta, kao i da je obezbedio da se redovno odvijaju poslovi u okolnostima normalizacije tokom stavljanja epidemije pod kontrolu.

"U toku prošle godine organizovane su 23 važne aktivnosti političkih konsultacija i 80 inspekcijskih delatnosti. Savet se fokusirao na izradu 14. petogodišnjeg plana i putem raznih vidova sastanaka sakupljao mišljenja i predloge savetnika.

Savet je sazivao više sastanaka posvećenih poboljšanju poslovnog okruženja, prevenciji i rešavanju finansijskih rizika u važnim sektorima, razvoju preduzeća orijentisanih ka naučnim inovacijama, unapredjenju modernizacije poljoprivrede i sela, kako bi na više načina doprineo borbi protiv siromaštva", rekao je Vang.

Govoreći o radu Saveta Vang je rekao da je 2020. "bila neobična godina u istoriji Kine" koja je "suočavajući se sa izuzetno surovim izazovima, posebno sa ozbiljnim uticajima epidemije kovida-19,  postigla značajna dostignuća u ekonomskom i društvenom razvoju".

Podsetivši da se ove godine  slavi stota godišnjica osnivanja Komunističke partije Kine Vang je dodao da će "Savet u novoj razvojnoj fazi, bazirajući se na solidarnosti i demokratiji, dobro uraditi poslove na planu političkog savetovanja i izgradnje konsenzusa, kako bi udružio sve snage radi uspešnog početka sprovodjenja 14. petogodišnjeg plana".

Kineski narodni politički konsultativni savet osnovan je paralelno sa osnivanjem NR Kine 1949. godine i predstavlja najširi patriotski ujedinjeni front u Kini i važan deo sistema državne vladavine Kine.

Taj državni organ kroz političke konsultacije, demokratski nadzor i učešće političkih savetnika u diskusiji o državnim poslovima, igra specifičnu ulogu u donošenju odluka o državnim i regionalnim smernicama i važnim pitanjima u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj oblasti i u društvenom životu u zemlji, čineći važan kanal za promovisanje socijalističke demokratije.


 

Napiši komentar: