U Srbiji nešto više od polovine lokalnih samouprava izradjuje vodič za gradajane kroz budžet

Petak , 2020-11-20 | 12:43:49
Broj lokalnih samouprava u Srbiji koje izradjuju vodič za gradjane kroz budžet je u poslednje tri godine porastao četiri puta, pa tako trenutno 52 odsto njih izradjuje taj dokument koji je jednostavniji i razumljiviji prikaz načina na koji gradovi i opštine raspolažu svojim sredstvima, odnosno koje i kolike prihode imaju i za koje svrhe i na koje načine ih troše, izjavio je danas šef Odeljenja za strateško planiranje i javne politike Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Aleksandar Marinković.

„To je jednostavan i sažet način gde gradjani mogu da vide koji su to prihodi koje ima lokalna samouprava, da li je to od poreza na imovinu koji je osnovni prihod lokalne samouprave ili je to od prihoda na zarade koji je podeljen prihod sa republičkim nivoom vlasti ili su u pitanju transferi koje daje Republika. Istovremeno, prikazuje da li se sredstva troše za obrazovanje, da li ih troše za komunalnu infrastrukturu ili za socijalne usluge“, kazao je Marinković agenciji Beta.

On je objasnio da je vodič kroz budžet bitan, jer su odluke o budžetu vrlo specifične i teško razumljive za prosečnog gradjanina koji nema ekonomska znanja da može da ih protumači.

Smatra da je izrada vodiča prvi korak u stvaranju bolje komunikacije lokalne samouprave i gradjana, navodeći da nekoliko lokalnih samouprava sada pokušava da ide i korak dalje tako što gradjani daju svoje ideje, predlažu kako budžet treba da izgleda.

Ukazao je da je praksa izrade vodiča relativno nova i da seže unazad nekih desetak godina, te da je problem bio što je malo samouprava radilo te vodiče, naročito ne u kontinuitetu, jer su bili uglavnom rezultat nekih projekata.

„U SKGO smo kroz program Exchange 5, koji finansira EU, izradili model gradjanskog vodiča kroz budžet i prateće dokumente kako bi lokalnim samoupravama bilo lakše da prikažu i svoje prihode i svoje rashode na jasan i razumljiv način gradjanima“, kazao je on.

Marinković je naveo da je izrada vodiča za sada samo preporuka lokalnim samoupravama, kako sa republičkog nivoa vlasti, tako i SKGO.

„Ali to je postala neka vrsta standarda, dobre prakse za komunikaciju lokalnih samouprava prema gradjanima i u tom smislu jako je bitno da se taj proces nastavi“, rekao je on i dodao da se na taj način pokazuje i kako dobra uprava treba da funkcioniše.

Kako je istakao, intencija SKGO je da narednih godina vodič bude radjen kada se donosi nacrt Odluke o budžetu, a ne nakon toga, kako za gradjane ne bi bio samo informacija o planu, nego informacija pre nego što se donese plan, ali žele da vodič bude dokument o rezultatima sprovodjenja budžeta.

Upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU, a u želji da se trošenje javnog novca na svim nivoima učini transparentnijim. Vodič za gradjane kroz budžet izradjuje se i na republičkom nivou, kao i na nivou pokrajine. 

Ministarstvo finansija u okviru svojih reformskih aktivnosti svake godine, od 2015. priprema Gradjanski vodič kroz budžet Srbije koji objavljuje na svom sajtu.

Savetnica ministra finansija Ana Jović rekla je da postojanje ovakvih vodiče doprinosi boljem upravljanju javnim finansijama.

„S obzirom da najveći deo prihoda dolazi od naplate poreza, a da gradjani plaćaju poreze, obaveza države je da gradjanima prikaže na koji način se troše ta sredstva. Prilikom pripreme vodiča mi u stvari vidimo ono što je za gradjane bitno i na čemu treba insistirati kako bi se obezbedila dodatna sredstva recimo za zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturne projekte. Nastavljamo u tom pravcu bez obzira na probleme zbog pandemije u tekućoj godini“, kazala je on za agenciju Beta.

Prema njenim rečima, novi vodič za 2021. biće izradjen čim Zakon o budžetu za 2021. bude usvojen u Skupštini Srbije.

„To očekujemo početkom decembra, a do kraja decembra ili početkom sledeće godine biće izradjen vodič za sledeću godinu“, rekla je Jović.

Dodala je da će biti napravljena i video prezentacija vodiča, kao što je uradjeno i za ovu godinu.

“Kroz taj dokument objašnjavamo odnosno, odgovaramo na neka pitanja kao što su šta je budžet, kakva je struktura budžeta, kaka je struktura prihoda, struktura rashoda i pokušavamo da ga uporedimo sa budžetom domaćinstva“, navela je Jović.

Podseća se i da je gradjanski budžet deo pozitivne medjunarodne prakse u cilju jačanja transparentnosti, poverenja izmedju gradjana i države, ali i edukacije gradjana.

To je pojednostavljena, manje tehnička verzija budžeta posebno osmišljena da javnosti predstavi ključne informacije, rezimiranjem ključnih sadržaja iz budžetskog dokumenta, pre svega o tome kako se prihoduje, kako se troši i u koje svrhe.

Predloženi sadržaj gradjanskih vodiča kroz budžet, prema medjunarodnoj praksi i standardu, trebalo bi pored ostalog da sadrži ukupne prihode, ukupnu potrošnju, kao i potrošnju po glavnim kategorijama, iznos deficita i duga, uporedne podatke za prethodnu godinu, projekcije za buduće godine.

Takodje, trebalo bi da sadrži sažetak glavnih budžetskih inicijativa, procene njihovog fiskalnog efekta i uticaja na ključne ciljeve države.

Podsetimo, upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU. Glavni koordinator procesa ove reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.


 

Napiši komentar: