Sudija Stepanović: Sudovi jasno da pokažu da nisu servis izvršne vlasti

Ponedeljak , 2020-09-07 | 12:05:07
Predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović izjavio je da je za zatvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je posvećeno pravosudju i osnovnim pravima, neophodno da sudovi jasno pokažu da nisu servis izvršne vlasti."Pored veće javnosti rada sudova, potrebno je raditi na jačanju društvene svesti", rekao je Stepanović, za Politiku na pitanje o zatvaranju tog poglavlja.Ovaj sud, kako navodi list, rešava dve trećine sudskih predmeta u Srbiji, nadležan je za dva miliona stanovnika i ima 60.000 predmeta u radu.Stepanović je dodao da je "uvreženo mišljenje da su sudovi u funkciji političkih elita, da nisu poslednja odbrambena linija u zaštiti vladavine prava i kontrole ostale dve grane vlasti"."Sudovi moraju jasno da pokažu da nisu servis izvršne vlasti, jer bez promene te svesti kod nosilaca pravosudnih i javnih funkcija uopšte, nećemo biti u mogućnosti da zatvorimo poglavlje 23", naglasio je Stepanović.Kako je rekao, "sudovi su tu da primenjuju zakone i moraju biti jednaki za sve, da postupaju nezavisno, bez pritisaka, u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda"."Samo na taj način će se osigurati samostalnost sudske grane vlasti", ukazao je Stepanović.On je rekao i da je izuzetno važno da najviši pravni autoriteti u zemlji imaju u vidu izveštaj nezavisnih stručnjaka koji je u januaru prosledjen Evropskoj komisiji, a odnosi se na procenu sposobnosti Srbije da se uspešno bori protiv korupcije na visokom nivou, organizovanog kriminala i pranja novca.Prema njegovim rečima, ključno je da se postupa po preporukama iz izveštaja u kome je naglašena potreba za većom saradnjom državnih organa u različitim fazama postupka."Jedino ako otklonimo ove nedostatka, možemo dostići standardne potrebne za zatvaranje poglavlja 23", naveo je Stepanović.
 

Napiši komentar: