Lekari u Opštoj bolnici primali manju platu od zakonom propisane

Petak , 2020-07-10 | 10:59:17

Opšta bolnica Novi Pazar isplaćivala je zaposlenima manje plate od zakonom propisanih jer je pogrešno izračunavala naknade za dežurstva i minuli rad, piše u najnovijem izvešaju Državne revizorske institucije (DRI).


Opšta bolnica Novi Pazar nije pisanom procedurom uredila postupke za obračun plata, dodataka i naknada, a zaposleni su prilikom odredjivanja dodatka za dežurstvo ili minuli dobijali manje nego što propisuje Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, navodi se u izveštaju DRI o reviziji finansijskog izveštaja Opšte bolnice Novi Pazar za 2019. godinu, objavila je Nova ekonomija.

Konkretnije, dodatak na platu za dežurstvo nije uključivao u osnovicu za obračun ukupni koeficijent zaposlenog, već samo osnovni koeficijent, a propisani dodatak na platu za minuli rad obračunavan je samo na osnovicu koju čini osnovna plata, za redovan rad.

"Preporučuje se odgovornim licima Opšte bolnice Novi Pazar da ažuriraju program za obračun plata, dodataka i naknada zaposlenima u delu koji se odnosi na obračun dodataka na platu za vreme provedeno na radu i dodatka za dežurstvo u skladu sa odredbama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama", navodi se u jednoj od preporuka.

Plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama po osnovu cene rada se utvrdjuju na osnovu osnovice, koeficijenta, dela plate po osnovu radnog učinka i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, podseća revizor.
Ukupan broj zaposlenih radnika u Opštoj bolnici Novi Pazar na dan 31. decembar 2019. godine iznosio je 750, od čega je 674 na neodređeno vreme i na određeno vreme i usaglašen je sa maksimalnim brojem zaposlenih.

Od toga, 158 je doktora medicine,a 407 medicinskih radnika sa srednjom i višom školom.

Dodaje se da bolnica u Novom Pazaru nije donela akte za uredjivanje načina naplate potraživanja, a u cilju blagovremene i efikasnije naplate potraživanja, proceduru za službena putovanja zaposlenih, proceduru za obračun i isplatu plata, proceduru za praćenje, evidentiranje i kontrolu zaliha i utrošaka.

Potencijalne obaveze Opšte bolnice Novi Pazar u sudskim sporovima iznose 13,72 miliona dinara, a najveći iznos, oko 13,2 miliona dinara, odnosi se na spor za naknada nematerijalne štete za lekarsku grešku i helikoptersku nesreću 2015. godine, u kojoj je poginulo više osoba, stoji u izveštaju DRI.


 

 • user thumb
  Poglavica

  Nama ne treba direktor nama treba poglavica jer smo divljaci,a odkako dodjose ovi "pametni iz Mitrovice" bas se pokazao "nekvalitet na delu",polagat ispite na Kosovo a sedet u Pazar bas su "nauceni u p.m.". Prema narodu i vlast...

 • user thumb
  Stručnjak

  Javljate se. Ima vas podosta. A tebi zapalo za oko neznam to znaš. U kucanju se omaklo, ali si sa brojkama 100%na nuli. Vala orlje da sabiram i oduzimam mi ne treba za komentar. A ti imaš li tabljicu da računaš.

 • user thumb
  Orlje

  Stručnjak koliko ti je trebalo da sabereš i pošalješ komentar?

 • user thumb
  Sanjin

  Stručnjak, "neznaju" se piše odvojeno odnosno NE ZNAJU. Tako da možeš slobodno da proveriš prvo svoju diplomu osnovne škole pa onda navali na ostale.

 • user thumb
  Pazarrrrt

  Tu ni lekara ni sluzbi.Sada su diplome iz Mitrovice i Pristine pokazale kvalitet znanja.

 • user thumb
  Stručnjak

  Pa kad su primljeni sve stručni kadrovi. Ni plate ne umeju da obračunaju. Idu po seminarima obučavaju se kada ih pitaš osnovne stvari oni pičnu iz obračunskih službi da se deru i to ti je prvi znak da neznaju ništa. Diplome?

Napiši komentar: