Gradjanima Srbije dostupna onlajn platforma za praćenje progresa u oblasti reforme javne uprave

Cetvrtak , 2020-05-28 | 11:21:13
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije pozvalo je nevladin sektor, akademsku zajednicu, medjunarodne organizacije, novinare, državne službenike i sve ostale zainteresovane da pristupe onlajn platformi za praćenje progresa u oblasti reforme javne uprave, jer su od sada podaci o tome dostupni na jednom mestu.

Onlajn platforma je kreirana uz podršku projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora.

"Cilj platforme (https://monitoring.mduls.gov.rs/ ), koja je aktivirana sredinom aprila, jeste da praćenje reforme javne uprave u Srbiji učini efikasnijim, pristupačnijim, transparentnijim i participativnijim, da olakša analizu podataka i interakcije i na taj način omogući donošenje odluka zasnovanih na dostupnim dokazima", objasnila je za agenciju Beta načelnica Odeljenja za strateško planiranje u Ministartsvu državne uprave i lokalne samouprave Ljiljana Uzelac.

Ona  je dodala da platforma  omogućava transparentno praćenje reformi u realnom vremenu i istovremeno služi kao alat za upravljanje rizikom, kako bi se izbegla kašnjenja u implementaciji aktivnosti.

"Кorisnicima je, osim vizuelnog prikaza podataka, omogućeno da prikaze filtriraju prema ciljevima, merama, aktivnostima, institucijama, periodima izveštavanja i finansijskim resursima koji su planirani i utrošeni. Drugim rečima, za svaki cilj reforme, korisnicima je omogućeno da izaberu i pregledaju informacije prema: konkretnim merama sadržanim u cilju, konkretnim aktivnostima sadržanim u merama, nadležnim institucijama za konkretne aktivnosti, statusu aktivnosti (završeno, nije započeto, u toku), rokovima za završetak aktivnosti, odnosno, periodima izveštavanja, finansijskim sredstvima koji su planirani i utrošeni iz budžeta ili donacija", precizirala je Uzelac.

Кako je za agenciju Beta rekao tim lider projekta EU za reformu javne uprave u sklopu sektorskog reformskog ugovora Peter Vagi, medjunarodno iskustvo pokazuje da što je vlada transparentnija u vezi sa svojim namerama i naporima na reformi javne uprave, to više gradjana podržava te reforme i posledično stiče poverenje u tu vladu.

"Iako su slični alati dostupni u nekoliko država članica EU, ova inicijativa je novost u regionu zapadnog Balkana. Tokom poslednjih nekoliko godina, srpska administracija kontinuirano je demonstrirala zastupljenost nevladinih aktera u reformi javne uprave, kao i povećanu transparentnost u vezi sa napretkom reformi", kazao je Vagi.

Prema njegovim rečima, "ovaj alat predstavlja još jedan korak u približavanju gradjanima i preduzećima koji im omogućava da prate reformski proces i povežu se sa upravom u postizanju ambicioznih ciljeva ove reforme u Srbiji".

Potencijalni korisnici platforme mogu biti Vlada Srbije i resorno ministarstvo, kao donosioci politika kojima bi ona trebalo da koristi kao važan izvor podataka, ali i službenici u resornom ministarstvu kao nadležnom organu za sprovodjenje reforme javne uprave, te zaposleni u javnoj upravi.

Platforma može koristiti i stručnoj javnosti, odnosno akademskoj zajednici, nevladinim organizacijama, istraživačkim organizacijama, institutima, jer će redovno ažurirana platforma, kako je istaknuto, biti veoma korisna kao izvor podataka prilikom sprovodjenja istraživanja, pripreme analitičkih izveštaja, praćenja rada državnih organa.

Podaci sa platforme mogu biti korisni medjunarodnoj zajednici, poput Evropske unije, OECD, Svetske banke i drugih medjunarodnih organizacija i ambasada, pri oceni stanja i pripremi izveštaja o reformskim procesima u Srbiji.

Platforma može biti korisna i novinarima i medijskim udruženjima, kao izvor podataka u cilju javnog informisanja i kritičkog osvrta na rad državnih organa.

Takodje, i svi gradjani Srbije koji žele da se informišu o statusu reforme, kako bi uticali na povećanje odgovornosti i bolje usluge državnih organa, mogu koristiti ovu platformu.

Iz Ministarstva su istakli da, iako se radi o analitičkom alatu na prvi pogled interesantnom samo državnim službenicima i stručnjacima koji se bave reformom javne uprave, platforma ima dodatnu vrednost.

"Na ovaj način ne samo da su brojni podaci o reformi javne uprave u Srbiji javno dostupni u realnom vremenu kada ih organi državne uprave unesu u IT sistem, već su podaci i dokumenta objedinjeni na jednom mestu, u cilju daljeg povecanja transparentnosti procesa reforme", objasnil je Ljiljana Uzelac.

Ona je dodala da, konačno, javnim objavljivanjem i objedinjavanjem ovih informacija svi zainteresovani mogu steći uvid u stanje reforme i dati svoju ocenu i mišljenje čime se kvalitet dijaloga po ovom pitanju unapredjuje, a državni organi drže pod budnim okom javnosti, čime se stvara dodatni pritisak za konkretnim rezultatima i opipljivima koristima reforme za društvo.

Iz Ministartstva državne uprave i lokalne samouprave su ukazali da je cilj reforme "uprava po meri svih nas", kojoj su efikasnost, otvorenost, transparentnost, participativnost, odgovornost i pouzdanost osnovna načela po kojima mora da da se rukovodi u donošenju odluka i pružanju usluga.

Strateški dokument koji daje okvir reformi javne uprave u Srbiji je Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan koji konkretizuje korake za njeno sprovodjenje.

Кako je reč o kompleksnom procesu koji prožima sve delove države i mnogobrojne aktere u cilju pozitivne promene u njihovom radu, od lokalne samouprave preko brojnih javnih preduzeća i ustanova, do državnih organa, on zahteva veoma dobru koordinaciju i praćenje rezultata, ali takodje iziskuje transparentnost, budući da se reforma u krajnjem sprovodi za dobrobit društva i gradjana, zaključili su iz Ministarstva.
 

Napiši komentar: