I to se desilo, konkursi za posao u Upravi prihoda i Pravobranilaštvu

Utorak , 2019-12-03 | 11:52:08

Gradsko pravobranilaštvo i Uprava za naplatu javnih prihoda Novog Pazara raspisali su konkurse za prijem po jednog pripravnika na određeno vreme, objavljeno je na zvaničnom sajtu lokalne samouprave.


Oba konkursa namenjena su pravnicima, a radni odnos se zasniva na godinu dana.

U Gradskom pravobranilaštvu se traži pomoćnik koji će asistirati u radu pravobraniocu i zamenicima na zaštiti imovinsko-pravnih interesa Grada Novog Pazara.

Uprava prihoda raspisala je konkurs za zapošljavanje pravnika za pravne, kadrovske i administrativne poslove koji će obavljati poslove iz oblasti radnih odnosa.

Uprava prihoda

Pravo prijave na oba konkursa imaju diplomirani pravnici, s tim što za posao u Upravi prihoda kandidati moraju imati položen državni ispit za rad u organima uprave i najmanje godinu dana radnog iskustva u struci.

Konkursi su raspisani 28. i 29. novembra i traju 15 dana.

N. Kočović


 

Napiši komentar: