Rasprava o programu RTS: Pešter nije samo prognoza vremena

Utorak , 2019-11-19 | 17:14:32

Meštani opštine Sjenica smatraju da u programskim sadržajima Radio televizije Srbije (RTS) svakodnevni život ljudi iz ovog kraja treba da bude više zastupljen, zaključeno je danas na javnoj raspravi.


Skup je organizovao Programski savet RTS-a i Opština Sjenica u cilju podizanja kvaliteta komunikacija sa gledaocima i slušaocima u neposrednom i otvorenom dijalogu.

Gradjani zameraju medijskom javnom servisu da iz njihove opštine izveštava najčešće o vremenskim prilikama, iako u ovom kraju ima mnogo uspešnih sportista, lekara, umetnika i profesora.

Sjeničaci smatraju da je na javnom servisu, koji se plaća i njihovim novcem, neophodno više emisija o kulturom identutetu Bošnjaka na bosanskom jeziku, ali i o dobrim međunacionalnim odnosima u ovom kraju.

Predsednik Programskog saveta Milivoje Pavlović ocenio je da ovakav neposredan dijalog sa građanima može da doprinese poboljšanju programa RTS-a.

"Želja nam je podiznje klaviteta programa, tako da nam je komunikacija sa građanima od velike važnosti. Ohrabrujem vas da nam svoje sugestije i predloge šaljete i poštom i elektronskim putem", rekao je Pavlović.

Njegovo završno izlaganje tokom kojeg je rekao da “bosanski jezik nije dorastao da bude zaseban jezik jedne zajednice” izazvao je veliko negodovanje prisutnih, od kojih su neki i napustili salu.

Na skupu su pored građana učestvovali predstavnici lokalnih kulturnih i obrazovnih ustanova iz Sandžaka, nevladinih organizacija i novinara.

Naredna javna rasprava biće održana za nedelju dana u Zrenjaninu, a završna 11. decembra u Beogradu, nakon kojih će na osnivu analiza, sugestija, predloga i primebdi učesnika Programski savet napraviti izveštaj i preporuke za unapređenje programskog sadržaja RTS-a, koje će dostaviti generalnom direktoru i Upravnom odboru.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: