Ponovo o postrojenju za preradu otpadnih voda

Utorak , 2019-11-19 | 17:01:07

Grad Novi Pazar moći će da otkupi zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), preneo je danas portal Ekapija.


Vlada je donela rešenje o eksproprijaciji zemljišta, a kako se navodi se u nacrtu Plana detaljne regulacije Novog Pazara, lokacija postrojenja biće na levoj obali reke Raške, (KO Požežina) oko šest kilometara nizvodno od sadašnjeg izliva kolektora kanalizacije u reku.

Planiran obuhvat kanalizacione infrastrukture za otpadne vode naselja poklapa se sa budućim širenjem obuhvata gradskog vodovoda Novog Pazara na pojedina naselja u njegovoj rubnoj zoni i na širem gravitacionom području, i to: duž Banjske (Izbičke) reke na naselje Izbice; duž Trnavske reke na naselja Osoje i Trnava; duž Jošanice na naselja Ravan, Paralovo, Šutenovac, Mur i Bajevica; (duž gornjeg toka Raške na naselja Pobrđe, Dojeviće, Barakovci, Varevo i Šavci; duž Ljudske reke na naselje Rajčinoviće; duž Deževske reke na naselja Miščiće i Deževa i na nizvodnom toku Raške na naselje Postenje.

Prema planu, zadržava se sadašnja koncepcija rešenja sistema kolektora za otpadne vode, uz rekonstrukciju sistema.

Čelnici Novog Pazara o ovom kolektoru govore već desetak godina, najčešće pred izbore...

DETALJNIJE

2010. godina
Mahmutović obišao završne radove novog gradskog kolektora

2011. godina
U planu izgradnja fabrike za preradu komunalnih voda


 

Napiši komentar: