Smene direktora za učestvovanje u funkcionerskoj kampanji

Ponedeljak , 2019-11-18 | 13:24:42

Vlada Srbije predložila je dopune Zakona o javnim preduzećima kojima je predvidjena smena direktora pre isteka perioda na koji je imenovan ako koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka.


Direktor će biti smenjen posebno ako za promociju koristi službene prostorije, vozila i inventar preduzeća bez naknade. On, kako je predloženo, ne sme voditi izbornu kampanju u radno vreme.

Ista kazna sleduje i direktoru ako vrši pritisak na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima.

Prvi čovek javnog preduzeća će biti smanjen i ako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekat, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.

Dopuna zakona koji treba da se usvoji u Skupštii Srbije doneta je radi unapredjenja izbornog procesa, a u sklopu preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).


 

Napiši komentar: