Pašalić: Devojčice u Srbiji i dalje u neravnopravnom položaju

Cetvrtak , 2019-10-10 | 18:19:34
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić je uoči Medjunarodnog dana devojčica, 11. oktobra, kazao da su one u Srbiji u neravnopravnom položaju i da praksa da ranije napuštaju školovanje i zasnivaju porodice pre punoletstva, u Srbiji još nije iskorenjena.

U saopštenju kabineta Zaštitnika gradjana navedeno je da borba protiv maloletničkih brakova mora biti beskompromisna i da je važno proširiti sastav Nacionalne Koalicije za sprečavanje dečjih brakova predstavnicima pravosudnog sistema, odnosno sudova i tužilaštava.

Važnost aktivnog učešća pravosudnog sistema pokazala je i nedavna javna debata o presudama donetim u slučaju devojčice koja je u dečji brak uvučena sa 13 godina.

Navodi se da je Pašalić inicirao izmene i dopune Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, budući da krivično delo ne potpada u grupu krivičnih dela protiv polne slobode, čime se isključuju dodatni zaštitni mehanizmi za decu žrtve propisani tzv. Marijinim zakonom.

Na Medjunarodni dan devojčica Pašalić je još jednom pozvao Koaliciju, kao i nadležne koji se bave dečjim pravima, da podrže inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika, i inicijativu za redefinisanje Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i uvrste ih u svoje prioritete.

Nacionalna koalicija osnovana je 2019. godine sa ciljem da se započne rad na uspostavljanju i razvijanju institucionalnih mehanizama za prevenciju dečjih brakova i njihovo suzbijanje, a Zaštitnik gradjana je član Koalicije od njenog osnivanja.

Pristup rešavanju problema dečjih brakova zahteva visok stepen angažovanja svih sistema i sistemski pristup, koji u ovom trenutku Srbiji nedostaje, navodi se u saopštenju.
 

Napiši komentar: