Publikacije za decu o njihovim pravima

Cetvrtak , 2019-05-09 | 13:46:26
Centar za prava deteta danas je saopštio da je objavio publikacije za decu u Srbiji u kojima mogu da saznaju koja su njihova prava.

Ta organizacija je, uz podršku Evropske unije, u okviru projekta "Pravo deteta da se njegov glas čuje", napravila i onlajn platformu, putem koje deca mogu da se informišu kako da izraze svoje mišljenje u različitim situacijama i postupcima.

U saopštenju Centra za prava deteta je istaknuto da se mišljenje deteta neretko ne uvažava i u samoj porodici, dok se u sudskim i upravnim postupcima, u sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanja njihovo mišljenje formalno sasluša, ali se ne uvaži ili ne uzme u obzir prilikom odlučivanja.

Važno je da deca znaju na koje načine mogu da učestvuju i izraze svoje mišljenje u situacijama u kojim se odlučuje o njihovim pravima i interesima - u školi, kod lekara, u porodici, hraniteljskoj porodici, domu za decu i u sudu, navodi se u saopštenju.

Publikacije su dostupne na linku: http://cpd.org.rs/publikacije/#brosure


 

Napiši komentar: