Medijske slobode veće u manjinskim medijima nego u ostalim redakcijama

Petak , 2018-12-28 | 11:48:24
Novinari koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina smatraju da su medijske slobode veće u manjinskim nego u ostalim redakcijama u Srbiji, iako svega 3,4 odsto anketiranih misli da je stanje po tom pitanju veoma dobro, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

"Polovina anketiranih smatra da je stanje medijskih sloboda u Srbiji nezadovoljavajuće, 44,6 odsto da je zadovoljavajuće, a 3,4 odsto da je veoma dobro, pokazalo je istraživanje sajta Komšijske novosti", navodi UNS.

Na pitanje da li su cenzura i pritisci prisutni u medijima u kojima rade, najveći broj novinara je rekao da ne zna da li postoji cenzura (55,4 odsto), a potom da cenzura nije prisutna (26,8 odsto).

Većina ispitanih, njih 64,3 odsto, izjavilo je da nikada ne pribegava autocenzuri, 32,1 odsto to čini povremeno, a 3,6 odsto novinara je odgovorilo da u neznatnoj meri pribegava samocenzuri u strahu od cenzure.

Kao najveći problem medija koji informišu na jezicima nacionalnih manjina ispitanici su izdvojili ekonomski položaj, neodgovarajuće tehničke i kadrovske kapacitete, uticaj politike, samovolju vlasnika i neregulisane radne odnose, kao i vlasničku strukturu medija.

U istraživanju je učestvovalo 56 novinara koji rade u medijima na jezicima nacionalnih manjina.


 

Napiši komentar: