Zamenica zaštitnika gradjana: Mere štednje uticale i na prava deteta

Utorak , 2018-11-20 | 22:34:23
Mere ekonomske štednje uticale su na kvalitet usluga i ostvarivanje prava deteta, izjavila je danas da zamenica zaštitnika gradjana Gordana Stevanović povodom Svetskog dana deteta.

Ona je predstavljajući dvogodišnji Posebni izveštaj zaštitnika gradjana o stanju prava deteta u Srbiji kazala da su donete odredjene mere i Zakon o zabrani zapošljavanja u javnim službama, a da nije bila posvećena pažnja da postoje neke ranjive grupe koje ne mogu na takav način da se tretiraju, a to se, po njenim rečima posebno odnosi na decu.

"Svi znate da smo imali problema sa ostvarivanjem zdravstvenih prava dece, prava dece u obrazovanju i nasiljem nad decom, ali nažalost i dalje imamo negativne posledice", rekla je Stevanović.

Stevanović je istakla da se deo preporuka iz Izveštaja odnosi na unapredjenje normative jer se još  pravi razlika  da li je dete uzrasta 14 ili 18 godina, iako Konvencija kaže da je dete svako do 18. godine.

Ona je navela da se druge preporuka odnose na jačanje resursa i problem nedostatka profesionalaca, gde je, kako je ocenila, "situacija najalarmantnija u centrima za socijalni rad".

"Imamo manjak psihologa i socijalnih radnika u ustanovama socijalne zaštite. Imate situaciju da se povećava broj prijavljenih slučajeva nasilja nad decom, a da se broj profesionalaca smanjuje. Imate na jednog profesionalca na hiljadu slučajeva nasilja i onda se treba zapitati koliko oni to mogu kvalitetno obaviti", rekla je Stevanović.

Ona je ukazala na to da veliki broj dece odnosno preko 50 odsto njih prima razne vrste socijalne pomoći.

"Da bi decu izvukli iz siromaštva sva davanja države ne treba da se svode samo na novčana, već je nekad značajnije rad sa porodicom i slično. Neophodno je da uključimo decu u razne sadržaje i programe, nekad novac ne može da nadoknadi neke druge stvari", istakla je Stevanović.

Direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji Redjina De Dominićis je ocenila da Izveštaj sadrži ohrabrujuće vesti da Srbija stavlja pitanja potreba i prava dece u središte svojih strategija, u čemu vidi i uticaj procesa evrointegracija.

"Tokom protekle godine različita državna tela su preduzela aktivnosti na poboljšanju stanja i postignuti su odredjeni uspesi: smanjena stopa mortaliteta dece, povećan broj dece u inkluzivnom obrazovanju, manje dece se smešta u socijalne ustanove i to svedoči o napretku", kazala je De Dominićis.

Ona je ukazala i da je neophodno "ojačati javno privatna partnerstva na pružanju socijalnih usluga, pratiti rashode  javnih sredstava da bi obezbedili da se odgovorajuća sredstva daju za  potrebe dece, kao i da treba ojačati ulogu nezavsnih tela za nadzor i praćenje rada državnih vlasti ali uz učešće mladih".

 

"Dečaci i devojčice u Srbiji su još  u velikoj meri 'nevidljivi' i treba povećati njihovo učešće u svim procesima odlučivanja", zaključila je De Dominićis.
 

Napiši komentar: