NVO dobile novac za informisanje na jezicima manjina

Petak , 2018-09-14 | 12:18:58

Preko 1,5 milion dinara dobilo je ukupno pet udruženja građana iz Sandžaka na konkursu Ministarstva državne i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, saznaje radio Sto plus.


Osnova ovog konkursa bilo je informisanje na jezicima nacionalnih manjina, što je i predlog predstavnika Saveta nacionalnih manjina koji su to inicirali i pred Vladom.

Najveći iznos od 600 hiljada dinara dobila je Akademska inicijativa “Forum 10” za seriju “Kontekst”, koja će se baviti položajem i ostvarivanjem prava albanske, bošnjačke i bugarske nacionalne manjine.

Udruženje građana Forum za kreativno delovanje (Fokred) iz Novog Pazara dobilo je 350 hiljada dinara za projekat podizanja kapaciteta novinara za proizvodnju dokumentarnih sadržaja na bosanskom jeziku.

Matici bošnjačkoj odobreno je 250 hiljada dinara za redovnu radijsko televizijsku emisiju sa iseljenicima “Domovina”, kao i 200 hiljada dinara Udruženje povratnika “Reintegracija” iz Novog Pazara koje će se baviti pregledom informisanja na bosanskom jeziku.

Za medijsku prezentaciju kulturnog nasleđa Bošnjaka Forum žena Prijepolja dobilo je na ovom konkursu 168.850,00 dinara.

Osim kroz ovih pet, manjinama u Srbiji će se do kraja ove godine baviti još 69 projekta, za koje je ukupno odobreno 21,8 miliona dinara, a predstavnici ovih projekata potpisali su u četvrtak sa resornim ministrom ugovore o dodeli sredstava.

Budžetski fond za nacionalne manjine bio je neaktivan 15 godina, ali je od prošle godine Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu počelo da raspodeljuje sredstava iz ovog fonda.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: