Novi odbornik u sukobu interesa

Cetvrtak , 2018-05-03 | 11:46:13
Odbornik Skupštine Novog Pazara Golub Vidojević, kojem je mandat potvrđen na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta, u sukobu je interesa jer istovremeno obavlja i funkciju direktora Osnovne škole “Rastko Nemanjić Sava”, saznaje radio Sto plus.

Našem radiju je u Agenciji za borbu protiv korupcije rečeno da vršenje funkcije odbornika skupštine grada nije spojivo sa javnom funkcijom direktora osnovne škole na teritoriji tog grada, jer između navedenih funkcija postoji odnos zavisnosti koji bi mogao da utiče na nepristrasno vršenje tih funkcija.

“Istovremenim vršenjem navedenih funkcija funkcioner ugrožava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javnih funkcija što je suprotno odredbama člana 27 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije”, navodi se u odgovoru Agencije.

Vidojeviću, kadru Socijalističke partije Srbije sa liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, odbornički mandat je potvrđen na sednici lokalnog parlamenta 2. aprila ove godine.

Kako se radi o funkciji nespojivoj sa funkcijom direktora škole on je imao zakonsku obavezu da u roku od tri dana obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije da je izabran za odbornika i zatraži saglasnost za obavljanje te funkcije.

U telefonskom razgovoru Vidojević nam je rekao da je “u zakonskom roku, preko pravne službe Skupštine Novog Pazara, obavestio Agenciju i da čeka saglasnost za vršenje funkcije odbornika”.

“Proverom službene evidencije utvrđeno je da Golub Vidojević nije tražio saglasnost Agencije za istovremeno vršenje javne funkcije odbornika Skupštine grada Novog Pazara”, rečeno nam je u Agenciji.

Odgovor Agencije za borbu protiv korupcije

Navode Vidojevića da se preko Skupštine Novog Pazara obratio Agenciji demantuju i u lokalnom parlamentu.

Sekretar Ahmedin Binjoš izjavio je našem radiju da je skupštinska pravna služba Vidojevića upoznala da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa.

“Obavestili smo ga da ima rok od tri dana da obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije da je izabran za odbornika i da zatraži njihovu saglasnost. Nije naš posao da nastupamo u njegovo ime, niti nam se on obraćao sa takvim zahtevom”, poručio je Binjoš.

N. Kočović

Napiši komentar: