Novi Pazar: Kroz rad sa mladima do bezbedne zajednice

Petak , 2018-02-09 | 13:56:22

Oko 150 prosvetnih radnika iz pet gradova u Srbiji i 250 mladih ljudi iz Novog Pazara biće uključeno u projekat „Aktivni mladi za bezbednu zajednicu“, koji realizuje Akademska inicijativa „Forum 10“.


Predsednik ove inicijative Fahrudin Kladničanin rekao je na konferenciji za novinare da će projekat biti fokusiran na tri aktivnosti, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

„Prvi nivo se odnosi na jačanje kapaciteta i profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika u Novom Pazaru, Nišu, Bujanovcu, Novom Sadu i Beogradu promocijom UNESCO Vodiča o sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Jednodnevne radionice će proći oko 150 prosvetara tokom kojih će biti upoznati na koji način tokom nastave mogu da pokrenu teme koje fokusiraju nasilni ekstremizam“, rekao je Kladničanin.

On je dodao da je druga aktivnost obrazovno- edukativna platforma, u okviru koje će biti organozovane tri jednodnevne radionice sa studentima u Novom Pazaru i javne tribine u pet srednjih i tri osnovne škole, u saradnji sa Savetom za bezbednost grada.

„Cilj nam je da sa đacima pokrenemo dijalog o njihovim razmišljanjima o bezbednosti, o tome šta su za njih bezbednosni rizici u školskom prostoru i lokalnoj zajednici. Završna aktivnost je organizovanje regionalne konferencije na kojoj ćemo predstaviti praksu i projekte drugih civilnih organizacija vezanih za nasilni ekstremizam i radikalizaciju“, rekao je Kladničanin.

Predsednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović rekao je da je bezbednost mladih ljudi jedan od važnih prioriteta, koji je definisan i u skupštinskom strateškom dokumentu.

„Zahvalio bih svima koji su prepoznali naše dobre namere, pre svih građanima, Misiji OEBS-a i civilnim organizacija koji su dali veliki značaj da ukupna ljudska i bezbednosna sigurnost u Novom Pazaru bude evidentno bolja. Imamo dobru progresivnu liniju, koja vodi ka smanjenju svih oblika kriminaliteta i devijantnih društveno negativnih ponašanja“, rekao je Hajrović.

Menadžerka projekta Kancelarije Misije OEBS-a u Novom Pazaru Mikaela Turman ocenila je da je rad sa mladima jedan od najvažnijih elemenata u sprečavanju porasta ekstremističkih ideologija bilo koje vrste.

„Redovno čujemo da mladima treba omogućiti bolje obrazovne mogućnosti, kako bi se osiguralo da imaju koristi od savremenih nastavnih pristupa i metoda i da usvajaju kritičko razmišljanje medijske pismenosti. Ovo važi za sve uzraste, od obradiništa do univerziteta, a jedno je i od pitanja kojim će se baviti ovaj projekat“, rekla je Turmanova.

Projekat „Aktivni mladi za bezbednu zajednicu“ biće realizovan tokom februara i marta.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: