AKPA: Sudije da budu birane po jasnim kriterijumima,a ne osnovu razgovora

Cetvrtak , 2017-12-28 | 14:10:26
Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) saopštili su danas da je za Ustavni sud sporna podobnost testa za izbor sudija i naglasili da sudije i tužioci treba da budu birani po jasnim kriterijumimam, a ne na osnovu razgovora sa kandidatom koje je vodio Visoki savet sudstva.

AKPA i UZUZ saopštili su da su danas primili od Ustavnog suda rešenje o pokretanju postupka utvrdjivanja nezakonitosti Pravilnika Visokog saveta sudstva i privremenu meru kojom je zabranjen izbor sudija u parlamentu po tom pravilniku.

Kako su naveli, iz rešenja proizlazi da je za Ustavni sud sporna podobnost testa za kandidate za sudije, odnosno da je sporno da li se njime ispituje osposobljenost kandidata.

AKPA podseća da zakon nalaže da se u postupku cene stručnost, osposobljenost i dostojnost, a da je VSS pored toga ocenjivao razgovor sa kandidatom, na šta nije imao pravo.

"U pitanju su subjektivni kriterijumi članova VSS koji ne garantuju nepristrasnost i objektivnost", saopštila je AKPA.

Ukazali su da su sudije i tužioci u proteklom periodu birani na funkcije po nezakonitim pravilnicima, zbog čega je povredjen pravni poredak i apelovali da se ozbiljno pristupi postavljanju predstavnika pravosudnih organa.

Ocenivši da su propisi o izboru pravosudnih funkcionera najtrusnije tačke u pravosudju, AKPA je apelovala da se u izmenama Ustava i zakona pažnja posveti ne samo sastavima pravosudnih saveta koji će birati sudije, nego i procedurama izbora i njihovoj demokratskoj kontroli.

"Izbor pravosudnih funkcionera je presudan momenat za omogućavanje nezavisnosti sudstva, koje danas nema, i plašimo se da su reformski kapaciteti, kako u struci, tako i u politici, suviše mali, da bi bili napravljeni odlučni koraci u najvažnijoj tački Poglavlja 23", navodi se u saopštenju.

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) je navelo da je posebno žaljenje izaziva "igranje" sa kandidatima koji su prošli celokupnu proceduru i predloženi na funkcije na koje sada neće moći biti izabrani.

"Upravo zato novim ustavnim promenama mora se odrediti jasan koncept koji garantuje predvidljivost, selektuje kvalitet, ojačava nezavisnost, a neutrališe politizaciju, arbitrarnost, samovolju i negativnu selekciju", naveli su u UZUZ.
 

Napiši komentar: