DUNP: Konkurs za četiri nastavnika i dva asistenta

Ponedeljak , 2017-11-13 | 11:01:04

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) raspisao je konkurs za izbor četiri nastavnika u odgovarajuća nastavno-naučna zvanja i dva asistenta sa doktoratom radi sticanja uslova za zasnivanje radnog odnosa, objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije.


Nastavnici će biti izabrani na studijskom programu matematika, a pored opštih uslova predviđenih Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom DUNP, kandidati moraju ispunjavati i uslove iz Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Asistenti će biti primljeni na studijskom programu psihologija.

Potrebu DUNP za zapošljavanjem izabranih nastavnika i asistenata određuje Senat ovog univerziteta, na inicijativu Veća departmana kojem odgovarajući studijski program pripada.

Konkurs je objavljen u petak, 10. novembra, i traje 15 dana.

N. Kočović


 

Napiši komentar: