Danas: Profesor iz Italije u komisiji za doktorat Siniše Malog

Cetvrtak , 2017-10-12 | 11:06:38
Nacionalni savet za visoko obrazovanje imenovao je profesora iz Italije Roberta Veraldija za člana stručne komisije koja će analizirati osporenu doktorsku disertaciju gradonačelnika Beograda Siniše Malog, preneo je u četvrtak list "Danas".

Kako se navodi, redovni profesora Univerziteta "Gabriele d'Anuncio" Kjeti - Peskara u Italiji Roberto Veraldi juče je obavestio Nacionalni savet da prihvata članstvo u toj komisiji.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje dobio je zahtev Fakulteta organizacionih nauka (FON) da, u skladu s osnovama za Kodeks o akademskom integritetu i propisima Univerziteta u Beogradu, imenuje jednog člana stručne komisije za utvrdjivanje neakademskog ponašanja u izradi doktorata Siniše Malog.

Siniša Mali je 2013. godine na FON-u odbranio doktorsku tezu pod nazivom "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije - teorijske koncepcije i iskustva Srbije". Na sajtu Peščanika 9. jula 2014. objavljen je tekst u kojem se navodi da je plagirano 33 odsto ili više teksta tog doktorskog rada.

Kako je značajan broj profesora Univerziteta u Beogradu već bio uključen u različite stadijume postupka u vezi s ovom doktorskom disertacijom (na FON-u, u stručnim organima Univerziteta i drugo) i pozivao se na postojanje sukoba interesa, Nacionalni savet se opredelio da za člana stručne komisije imenuje uglednog inostranog profesora, čija biografija pokazuje da se bavio i naučnom oblašću kojoj pripada ova disertacija, piše "Danas".

"Profesor Veraldi govori srpski jezik i čita na njemu. Ovakav pristup imao je za cilj i da se otklone različiti politički prizvuci iz teme koja je prvenstveno akademska", rekli su u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Profesor Veraldi je i gostujući profesor na Univerzitetu u Beogradu, na osnovu odluke Senata Univerziteta u Beogradu. U tom svojstvu učestvovao je više puta u komisijama za odbranu doktorskih disertacija.

Na Univerzitetu "Gabriele d'Anuncio" profesor Veraldi je bio direktor Univerzitetskog istraživačkog centra na Katedri za biznis i administraciju Fakulteta za menadžment.

Autor je brojnih naučnih radova iz sociologije, ekonomskog razvoja, ekonomike preduzeća, društvenih i ekonomskih sistema u tranziciji i drugo. U pitanju je naučnik čija je reputacija zaista veoma značajna, objasnili su u Nacionalnom savetu.

Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je Veraldija Zlatnom medaljom za zasluge, na predlog Filološkog fakulteta u Beogradu. Veraldi je i počasni konzul  Srbije za region Abruco, sa sedištem u Teramu.


 

Napiši komentar: