Nezavisni članovi odbora politički aktivisti

Sreda , 2017-09-20 | 12:32:55
Najveću novčanu naknadu mesečno primaju članovi Nadzornog odbora JKP “Gradska čistoća”, pokazuju podaci Sto plus radija, koje smo dobili iz tri javna preduzeća u Novom Pazaru.

Predsednik ovog odbora, sanitarni inženjer Sakip Preljević, prima 22.400 dinara, a članovi, pravnik Boris Marković i master ekonomije Ismet Suljović, po 14.900 dinara.

Preljević već 20 godina radi u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, a načelnik je kabineta za nadzor nad bolničkim infekcijama, dok je Marković četiri godine bio menadžer u Si&Si company, a već šest godina radi u pogonu Zastave oružja AD Kragujevac u Novom Pazaru.

Član iz redova zaposlenih Ismet Suljović radi u Čistoći 20 godina, a trenutno obavlja poslove šefa nabavke.

Oni su ove godine održali pet, a prošle 12 sednica Nadzornog odbora.

Nešto manja primanja imaju u JKP "Parking servis", gde predsednik ovog odbora Vahidin Melajac prima 20.000 dinara, član Igor Novović 15.000, dok Adnan Mecinović, koji je član ispred zaposlenih, prima 10.000 dinara mesečno.

U ovom preduzeču su nas za biografije članova ovog odbora uputili na Skupštinu grada, kao organa koji ih je imenovao.

Članovi ovog Nadzornog odbora zasedali su ove godine pet puta, a prošle 10, ali treba uzeti u obzir da je preduzeće počelo sa radom 1. marta prošle godine.

Predsednik Nadzornog odbora JP "Zavod za urbanizam", inženjer mašinstva Ismet Kahrović, mesečno na ime ove funkcije prihoduje 18.000 dinara, član pravnica Milica Popović 13.000 dinara, dok član iz redova zaposlenih inženjer građevine Sead Mušović prima 8.000 dinara.

Kahrović je profesionalno iskustvo stekao u kompaniji “Iskra” u Novom Pazaru, a upravljačke poslove obavljao je u Upravnom odboru “Gradske čistoće” i Nadzornom odboru “Sportskog centra”.

U biografiji Popovićeve se navodi da je od decembra prošle godine zaposlena u Gradskoj upravi, a da je ranije radila kratko kao pravnica u špediciji, gde se bavila sklapanjem ugovora.

Mušović je u ovom javnom preduzeću zaposlen od 2006. godine, a tokom prošle i ove godine ovaj odbor je zasedao je 15 puta.

Nadzorni odbori imaju tri člana, od kojih je jedan predsednik, jedan iz redova zaposlenih, a treći nezavisni, koji po Zakonu o javnim preduzećima, izmedju ostalog ne sme biti član nijedne političke partije i mora imati najmanje tri godine iskustva na poslovima povezanim sa poslovima tog javnog preduzeća.

Očito da se na taj način krši Zakon, jer su sva tri navedena nezavisna člana politički aktivna, prema prilozima ovdašnjih lokalnih medija.

Prema dostupnim informacijama na sajtu Gradske uprave Novog Pazara predsednica Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” je ekonomista Azra Hamidović, a članovi su inženjer tekstila Meho Camović i ekonomista Sabina Bejtović.

Na čelu ovog organa JKP “Gradska toplana” je inženjer mašinstva Suad Suljović, a članovi su ekonomisti Stefan Stefanović i Suad Ganević.

Nadzornim odborom Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta predsedava inženjer gradjevine Murat Spahović, dok su profesor tehničkog obrazovanja Ćeho Nikšič i inženjer gradjevine Mirza Ajdinović članovi.

Ova tri javna preduzeća nisu odgovorila na zahtev radija Sto plus na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tako su mesečna primanja, radne biografije i broj zasedanja ovih odbora za sada nepoznati.

Podsećamo da su tražene informacije, na osnovu člana 71 Zakona o javnim preduzećima, morale biti javno dostupne i objavljene na internet stranicama preduzeća ili njihovog osnivača.

Isti Zahtev smo uputili i nadležnima u Skupštini grada, koja imenuje članove ovih odbora, tako da ćemo po dobijanju odgovora u zakonskom roku od 15 dana objaviti i podatke iz ova tri javna preduzeća.

N.Kočović/A.Bajrović

Napiši komentar: