Primanja članova odbora od osam do 22.000 dinara

Sreda , 2017-09-20 | 13:51:03
Od šest Javnih preduzeća u Novom Pazaru samo tri su poslala imena članova Nadzornog odbora, visinu njihovih primanja i radne biografije radiju Sto plus, koje smo tražili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Informacije smo u zakonskom roku dobili od JKP “Gradska čistoća”, JP “Zavod za urbanizam”, koji su poslali kompletne odgovore, kao i JKP "Parking servis", koji nas je za biografije članova ovog odbora uputio na Skupštinu grada, kao organa koji ih je imenovao.

O naše zahteve su se oglušili direktori JKP “Vodovod i kanalizacija” Hanefija Brničanin, JKP “Gradska toplana” Dejan Nićiforović i Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Mujo Šaćirović.

Podsećamo da su tražene informacije, na osnovu člana 71 Zakona o javnim preduzećima, morale biti javno dostupne i objavljene na internet stranicama preduzeća ili njihovog osnivača.

Prema do sada dostupnim informacijama, mesto u ovim odborima novopazarskih javnih preduzeća ne donosi veliku finansijsku korist, koja se kreće od 8.000 do 22.400 dinara na mesečnom nivou.

Kao i u ostalim gradovima Srbije, ova tela služe za stranačko podmirivanje apetita, jer su mesta u ovim odborima uglavnom rezervisana za partijske funkcionere i članove.

Naše istraživanje je pokazalo da su mesta u ovim organima pripala i osobama koje su partije već uhlebile u gradskoj upravi ili javnom sektoru, pa im naknada za rad u nadzornim odborima predstavlja samo dodatni izvor prihoda na mesečnom nivou.

Takođe, pojedini članovi su imenovani u odbore iako ne ispunjavaju uslove, a koji su izričito navedeni u članovima 18 i 19 Zakona o javnim preduzećima, među kojima su i godine radnog iskustva na poslovima povezanim sa poslovima javnog preduzeća, kao i da nezavisni član odbora nije politički aktivan.

Ova tela, pored direktora, predstavljaju glavne organe upravljanja i snose najveći deo odgovornosti za uspešan ili neuspešan rad preduzeća ili ustanove.

Tekst sa imenima članova Nadzornih odbora ovih preduzeća, njihovim primanjima i radnim biografijama objavićemo sutra, u utorak 12. septembra.

N.Kočović/ A.Bajrović

Napiši komentar: