Porezi, država i kredit napunili gradsku kasu

Sreda , 2017-07-12 | 12:34:07
Gotovo polovina novca koji se tokom prošle godine slio u budžet Novog Pazara je od naplate poreza, dok je gradska kasa značajno popunjena i transferima sredstava sa republičkog nivoa, ali i podizanjem kredita, saznaje radio Sto plus.

Ukupni prihodi gradske uprave u 2016. godini bili su nešto veći od 2,2 milijarde dinara, od kojih preko milijardu predstavljaju prihodi od poreza – 627,5 miliona porez na dohodak i dobit, a 320 miliona na imovinu.

Zanimljivo je da je lokalna samouprava naplatila više poreza nego što je bila predvidela odlukom u budžetu za prošlu godinu i to za blizu 30 miliona dinara.

Značajnu stavku među prihodima predstavljaju i transferi drugih nivoa vlasti, pa je tako sa republičkog nivoa Novom Pazaru tokom prošle godine prebačeno preko 684 miliona dinara, dok su međunarodne organizacije donirale 12,6 miliona dinara.

Lokalna samouprava je u 2016. godini podigla bankarski kredit vredan 245 miliona dinara, dok su ostali prihodi iznosili preko 239 miliona dinara.

Među ostalim prihodima najznačajniji su oni od imovine (159 miliona), prodaje dobara i usluga (32 miliona) i novčanih kazni i oduzete imovinske koristi (31 milion dinara).

Prodajom zemljišta, grad je prošle godine prihodovao nešto manje od 15 miliona dinara.

 

 

N. Kočović


 

Napiši komentar: