Novi Pazar: Za projekte kulture i informisanja oko 9,5 miliona dinara

Sreda , 2017-05-31 | 15:35:04

Ministarstvo kulture i informisanja dodeliće oko 9,5 miliona dinara kulturnim, nacionalnim, nevladinim i medijskim ustanovama u Novom Pazaru, prema dosadašnjim rezultatima više različitih konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata.


Prema ovim podacima, u koje je radio Sto plus imao uvid, najviše novca dobiće Muzej Ras, oko 2,9 miliona dinara, a najmanje Novopazarsko udruženje likovnih umetnika Sopoćani, 120.000 dinara.

Muzeju su odobrena sredstva za pet projekata i to za srednjovekovne nekropole na području Novog Pazara (700.000), zaštitu arheološkoh istraživanja nekropole Dublje(700.000), konzervaciju i restauraciju istorijsko- umetničkih dela (694. 105), tradicionalnu izradu oica na bošnjačkoj nošnji (300.000) i radiokarbonsku analizu uzoraka arheološkog materijala iz srednjovekovnih humki sa Sjeničko pešterske visoravni (500.000).

Novopazarski Kulturni centar dobiće dva miliona dinara za šest projekata, medju kojima su Festival stvaralaštva mladih (250.000), Likovna kolonija Sandžak inspiracija umetnika (150.000), Umetnička kolonija Sopaćanska vidjenja (350.000), godišnji izložbeni program Galerije MMC (400.000), Raška zemlja rascija (700.000) i film kao ogledalo stvarnosti (150.000).

Istorijskom arhivu Ras odobrena su sredstva u iznosu od 1,7 milona dinara za projekat unapredjenja i stvaranja uslova za dostupnost, zaštitu i očuvanje projektne dokumentacije.

Bošnjačko nacionalno veće će za tri projekta dobiti 650.000 dinara, medju kojima su obeležavanje 100 godina od održavanja Sjeničke konferencije (200.000), Sandžački književni susreti (300.000) i 74. godišnjica osnivanja ZAVNOS-a (150.000).

Novac za tri projekta dobiće i Narodna biblioteka Dositej Obradović, ukupno 620.000 dinara, a to su prevodjenje 10 školskih lektira na bosanski jezik (120.000), Književni susreti pisaca nacionalnih manjina u Srbiji (150.000) i nabavka računara sa čitačem ekrana i sintetizatorom govora za osobe sa oštećenim vidom (350.000).

Akademska inicijativa Forum 10 dobiće 500.000 dinara za dva projekta, medju kojima su Stari dedo- multimedijalni portret istorije, tradicije i kulture Novog Pazara (200.000) i Multimedijalni portret patrijarhata (300.000).

Naš radio, odnosno Beta press za poslovnu jedinicu radio Sto plus, za serijal emisija Živeti zajedno u regionu dobiće 400.000 dinara, Regionalno pozorište za projekat Emancipacija 200.000 dinara, koliko i KUD Isa beg za Internacionalni omladinski festival islamske kulture.

Gradjanskom forumu za časopis Sent odobreno je 150.000 dinara, kao i Sandžačkom udruženju likovnih umetnika za projekat Hilmija Ćatović- retrospektiva, dok je Novopazarsko udruženje likovnih umetnika Sopoćani dobilo 120.000 dinara za projekat Otvaranje determinizma.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: