Proširen kapacitet za smeštaj izbeglica u Sjenici

Sreda , 2017-05-17 | 11:39:29

Adaptacijom Upravne zgrade nekadašnje Fabrike konfekcije „Vesna“ kapacitet za smeštaj izbeglica u Sjenici je povećan za 200 novih mesta, rekao je danas upravnik Centra za tražioce azila Fiko Hamidović.


U Sjenici je trenutno oko 300 izbeglica, od kojih polovina smeštena u ovom novom prostoru, a to su uglavnom porodice sa decom.

Hamidović je radiju Sto plus rekao da su proširenjem kapaciteta stvoreni bolji uslovi za prihvat izbeglica, jer je adaptirana zgrada opremljena sa 18 toaleta, 12 tuš kabina i 10 umivaonika, a u sobama su odvojeno smeštene porodice koje broje od šest do osam članova.

„Sve donacije koje budemo dobijali, ulagaćemo u opremanje ovog objekta, koji će kasnije, kada migrantska kriza bude završena, ostati opštini da ga koristi u neke druge namene. U adaptaciju objekta do sada je uloženo oko 100 hiljada evra, a očekujem da će donatori u narednom pariodu finansirati obnovu fasade i druge slične poslove“, rekao je Hamidović.

Novi objekat za smeštaj izbeglica u Sjenici u utorak je posetio državni sekretar Nenad Ivanišević, koji je rekao da Srbija ima stav da pruži humane uslove za boravak izbeglica, ali da je granica te humanosti poštovanje važećih zakona koje trebaju poštovati i migranti.

Centar za tražioce azila u Sjenici postoji od 2013. godine, a kroz njega je na putu ka zemalja Zapadne Evrope prošlo oko 10 hiljada izbeglica.

D. Selmanović


 

Napiši komentar: