Evropska komisija apeluje za spas Šengena

Sreda , 2016-03-02 | 16:03:54
Evropska komisija je danas usvojila plan za humanitarnu pomoć od 700 miliona evra prvenstveno Grčkoj za zbrinjavanje nesmanjenog priliva izbeglica i uputila pismo vladama članica Evropske unije sa zahtevom i merama za vraćanje "normalnog stanja u prostoru Šengena" tokom idućih meseci.

EK je stavila do znanja da se iz već postojećih fondova EU može izdvojiti 300 miliona evra ove godine, a po 200 miliona evra 2017. i 2018. da bi se "podmirile narastajuće humanitarne potrebe u Evropi, kao posledice izbegličke krize, naročito duž balkanskog puta".

To se navodi u dokumentu EK, u koji su imali uvid novinari i koji danas treba da objavi evropski komesar za izbeglice Kristos Stilianides.

Komisija u Briselu u poruci vladama evropske dvadesetosmorice traži tri hitne mere da bi se sprečila potpuna blokada šengenskog prostora bez granica i najpre predlaže zajedničke korake za uklanjanje krupnih nedostataka u zaštiti i upravljanju spoljnim granicama EU u Grčkoj.

Sve članice Unije bi u tu svrhu odmah dale dodatna, moćna sredstva, osoblje za nadzor granica, efikasan popis imigranata koji mogu i koji ne mogu dobiti azil i ući u EU.

Politika "propuštanja svih" bi bila odmah stavljena van snage i vraćene bi bile na snagu evropske norme iz Dablina o davanju azila.

Sadašnje jednostrane i neusaglašene mere u ravni EU bi bile zamenjene jedinstvenim nadzorom i usaglašenim potezima i politikom tako da se brzo vrati uobičajeni režim unutar šengenskog prostora i spreči izolacija Grčke.

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk je upravo s ciljem da ubedi vlade država na zapadnobalkanskom putu posetio više prestonica, a ključan je bio pokušaj da se uvere austrijske vlasti da stave bar delom van snage mere ograničavanja priliva imigranata, što su potom primenile i Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija.
 

Napiši komentar: